Skierowanie do mediacji przez sąd pracy

Skierowanie do mediacji przez sąd pracy

Do rozwiązania sporu pomiędzy pracownikiem a pracodawcą może dojść w wyniku przeprowadzenia mediacji. Pozwala ona na rozwiązanie rzeczywistego konfliktu między stronami, bez podziału na stronę wygraną czy przegraną, który jest zasadniczy w rozstrzygnięciu sporu przez sąd powszechny. Mediacja może być prowadzona również po wniesieniu pozwu do sądu pracy. Jednym ze sposobów wszczęcia postępowania mediacyjnego jest skierowanie […]